Palonilmaisualan aktiivinen yhteistyötaho ja kehittäjä

Yhteistoiminnalla varmistamme alan jatkuvan kehittymisen

Yhdistys on palonilmaisualalla ja sen kanssa tekemissä toimivien henkilöiden ja yhteisöjen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää palonilmaisualan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Palonilmaisualan yhdistys ry on perustettu 7.4.2006. Aktiivisena alan toimijana se on saavuttanut tunnustetun aseman paloilmaisualan edustajana ja alan yhteistyötahona. Palonilmaisualan yhdistys ry on turvallisuusalan johtavan suomalaisen kattojärjestön Finnsecurity ry:n yhteisöjäsen.

Visio

Paloilmoittimien kyky turvata ihmishenkiä sekä yhteiskunnan toimintoja on tärkeä osa suomalaista turvallisuutta ja hyvinvointia. Paloilmoittimet ovat kiinteä osa rakennusten kokonaisturvallisuutta.

Järjestelmien luotettava toiminta perustuu osaavien ihmisten kykyyn hyödyntää korkealuokkaista tekniikkaa, sekä järjestelmien oikeaan toteutus- ja ylläpitomalliin.

Näin taataan niiden moitteeton ja taloudellinen toiminta järjestelmien koko elinkaaren ajan. Voidakseen hyvin ja taatakseen turvallisuustason edelleen kehittymisen tarvitsee ala jatkuvaa ja avointa kanssakäymistä kaikkien tahojen kesken.

Yhdistyksen tavoitteet

• olla alan tunnettu ja tunnustettu korkealuokkaista osaamista ja tietämystä edustava yhteisö

• edistää ja kehittää palonilmaisualan toimintaedellytyksiä

• parantaa paloilmoittimien julkista kuvaa ja tuoda esille niiden merkitystä yleisen turvallisuuden parantamisessa

• kohottaa paloilmoittimien toteutukseen ja ylläpitoon liittyvien tahojen osaamista ja parantaa järjestelmien toimivuutta

• tehdä omalla ja jäsenistönsä toiminnalla Suomesta entistä turvallisempi maa

ALAN AKTIIVINEN YHTEISTYÖTAHO

Palonilmaisualan yhdistys ry pyrkii aktiivisesti yhteistyössä toisten turvallisuusalan järjestöjen, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa osallistumaan alaa koskevien määräysten ja ohjeiden kehittämiseen ja valmistelutyöhön.

ALAN AKTIIVINEN KEHITTÄJÄ

Palonilmaisualan yhdistys ry:n jäsenistö edustaa alan monipuolista ja korkealuokkaista osaamista. Paloilmoittimien luotettava toiminta on jäsenistöllemme kunnia-asia ja yhdistys haluaa olla osaltaan mukana parantamassa alan toimintaedellytyksiä sekä järjestelmien entistäkin luotettavampaa toimintaa.

Alan monipuolinen kokemus ja osaaminen

Yhdistyksemme jäseninä toimivaa palosuojausketjua ovat toteuttamassa seuraavat yritysjäsenet:

Agis Fire & Security Oy  [www]
Caverion Suomi Oy  [www]
DEKRA Industrial Oy  [www]
EFS Fire Oy  [www]
Oy Hedengren Security Ab  [www]
Lismar Oy  [www]
PAP Group Oy  [www]
Schneider Electric Finland Oy  [www]
Siemens Osakeyhtiö  [www]

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat sen toiminnalliset ja eettiseet säännöt.